1. KahramanKart Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu


İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı’nın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Şubat 2015 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.


Madde 1 – Taraflar
1.1 Satıcı
E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. - Esentepe Mh. Kore Şehitleri Cd. Propa Plaza No:4 Kat:7, Şişli / İstanbul – 0850 724 8050 – bilgi@kahramankart.com.tr – Ticaret Sicil No : 899589
1.2 Alıcı
Kahramanmaraş’ta ulaşımda ücret ödenmesine olanak sağlayan KahramanKart’a, belirlenen hizmet bedeli karşılığında, ulaşımda kullanılmak üzere dolum yapan ve sözleşme hükümlerini okuyup kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.


Madde 2 – Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.KahramanKart.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve hizmet/satış ücreti belirtilen hizmetin/ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanarak hizmetin verilmesi/satışın yapılmasıdır.


Madde 3 – Ödeme
KahramanKart’a kredi kartı ile http://www.KahramanKart.com.tr internet adresi üzerinden yapılan dolum işlemlerinde kredi kartı kullanılmaktadır.


Madde 4- Cayma Hakkı
Alıcının, mesafeli satış yöntemiyle hizmet satın alması halinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, teslim aldığı malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.


Madde 5- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


Madde 6- Geçerlilik
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra KahramanKart Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


Madde 7- Yetkili Mahkeme
Alıcı her tür şikâyet için Madde 1’deki Satıcı iletişim adreslerine yapabilir. Alıcı, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine ya da Tüketici Hakem Heyetine yapabilir.


Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 48. Maddesi gereğince Ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

2. KahramanKart Mesafeli Satış SözleşmesiMadde 1 – Taraflar
1.1 Satıcı
E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. - Büyükdere Caddesi, No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok Zincirlikuyu / İstanbul – 0850 724 8050 – bilgi@KahramanKart.com.tr – Ticaret Sicil No : 899589
1.2 Alıcı
Kahramanmaraş’ta ulaşımda ücret ödenmesine olanak sağlayan KahramanKart’a, belirlenen hizmet bedeli karşılığında, ulaşımda kullanılmak üzere dolum yapan ve sözleşme hükümlerini okuyup kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.


Madde 2 – Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.KahramanKart.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve hizmet/satış ücreti belirtilen hizmetin/ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanarak hizmetin verilmesi/satışın yapılmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


Madde 3 – Tanımlar
Satıcı : E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş.’yi
Alıcı : Kahramanmaraş’ta ulaşımda ücret ödenmesine olanak sağlayan KahramanKart’a, belirlenen hizmet bedeli karşılığında, ulaşımda kullanılmak üzere dolum yapan ve sözleşme hükümlerini okuyup kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.
KahramanKart : Ankara’da şehir içi toplu taşıma araçlarında, ulaşım hizmeti için ödenmesi gereken biniş ücretinin ödeme işleminde kullanılan ulaşım kartı.
Dolum Miktarı : Alıcı’nın KahramanKart’a, ulaşımda kullanmak üzere doldurduğu tutar.
Hizmet Bedeli : Satıcı tarafından, sözleşme konusu olan her bir KahramanKart’a ulaşım bakiyesi dolum işlemi için alınacak olan Hizmet Bedeli tutarıdır. Bu bedel yapılan her bir dolum işlemi için, dolum miktarının KDV dahil %5’ini ifade eder.
Kredi Kartı : KahramanKart’a, http://www.KahramanKart.com.tr internet adresi üzerinden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere dolum yapılması için kullanılan; bankalar ve çıkartmaya bazı yetkili finansman kuruluşları tarafından müşterilerine belirli limitler dahilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri ödeme aracıdır.


Madde 4 – Hizmetin Temel Nitelikleri
4.1. Kahramanmaraş’ta şehiriçi toplu ulaşımda ücret ödeme işleminde kullanılan KahramanKart’a, satıcı tarafından belirlenen hizmet bedeli karşılığında, kredi kartı ile http://www.KahramanKart.com.tr internet sitesi ve üzerinden, Alıcı tarafından belirlenen tutarda dolum yapılmasıdır.
4.2. Kredi kartı ile KahramanKart’a yapılan dolum, toplu ulaşımda kullanılan kart okuma cihazlarına (otobüslerde, metro girişlerinde yer alan turnikelerdeki vb.) KahramanKart’ın okutulması sonrasında aynı gün içerisinde gerçekleşecektir. KahramanKart’a yapılan söz konusu dolum miktarı ve hizmet bedeli, Alıcı’nın işlem sırasında kullandığı kredi kartından tahsil edilecektir.
4.3. Alıcı, KahramanKart’a dolum işlemini kredi kartı üzerinden yapmakla birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını kabul ve taahhüt eder.
4.4. KahramanKart’a yapılan dolum işlemi sonrasında, dolum miktarı ve hizmet bedeli Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Alıcı’nın bilgilerini verdiği kredi kartından tahsil edilecektir. Alıcı bu tahsilat işlemi için Satıcı’yı yetkili kılacaktır.
4.5. Aynı şekilde, dolum işlemi sırasında; Hizmet Bedeli’ni Alıcı, kredi kartından Satıcı’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Alıcı, işlem sırasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, herhangi bir bilgi hatasından Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
4.7. Alıcı, elektronik ödemelerine ilişkin tahsilatın yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlü olup, Satıcı tarafından Alıcı’nın kredi kartından gerçekleştirilecek tahsilatın teknik bir aksaklık dahil olmak üzere herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi halinde, KahramanKart’a dolum yapılmayacağını kabul eder.
4.9. Alıcı, Satıcı’nın verdiği hizmetler sırasında oluşabilecek arıza vb. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, donanım, yazılım ve internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. şahısların kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle, üçüncü kişilerin müşteriye ait bilgilere erişimi sonucunda; müşterinin uğradığı zarardan, bankacılık sisteminden kaynaklı eksik veya yanlış bilgi sebebi ile hizmet alınamaması durumlarından Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
4.10. Kredi Kartı ile KahramanKart'a yapılan dolum işlemleri sonucunda, dolum yapılan KahramanKart sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Belediye'nin hizmet verdiği ve ulaşımda ödeme işlemlerinde KahramanKart'ın kullanıldığı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ulaşım ücretini ödeme işlemlerinde kullanılabilecektir.


Madde 5 – Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 6 – Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, http://www.KahramanKart.com.tr internet sitesinden ve/veya bu internet sitesi üzerinden servis verilerek satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.3. KahramanKart yalnızca Satıcı ile arasında işbu sözleşme akdedilen gerçek/tüzel kişilik için kullanılabilecektir. Aksi takdirde Kart kullanımından oluşacak riskler ve tüm sorumluluk sözleşme sahibi Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı kartın kullanım hakkını kısmen de olsa başka bir kişiye devredemez. İşbu maddeye aykırılık halinde Satıcı, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kartı iptal etme hakkına sahiptir, ayrıca oluşacak riskler kartın Alıcısına ait olacaktır.
6.4. İndirimli KahramanKart sahipleri, en yakın KahramanKart İşlem Merkezi’ne başvurarak kayıp/çalıntı kart bildiriminde bulunabilirler. Bu durumda İndirimli KahramanKart sahibinin kayıp/çalıntı bildiriminde bulunduğu kart iptal edilir ve yeni kartına yapılacak incelemeler sonucunda, 2 gün içerisinde eski kartında yer alan ulaşım bakiyesi yeni kartına aktarılır.


Madde 7 – Ödeme
KahramanKart’a kredi kartı ile http://www.KahramanKart.com.tr internet adresi üzerinden yapılan yükleme işlemlerinde kredi kartı kullanılmaktadır. KahramanKart’a dolum yapılırken, kredi kartından yapılan ödeme işlemi peşin satış işlemidir. Alıcı ile kredi kartını veren Banka veya finansal kuruluş arasında, Satıcı’nın bilgisi olmadan, kampanya ve/veya benzeri uygulamalar sebebi ile yapılan peşin satış işleminin taksitli bir işlem haline gelmesi durumunda, Alıcı ve kredi kartını veren Banka veya finansal kuruluş, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve finansal kuruluş ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Alıcı, Satıcı’nın bilgisi olmadan yapılan peşin satış işleminin taksitli satış haline gelmesi sebebiyle yapılan işlem ile ilgili olarak, Alıcı ile kartı veren Banka veya finansal kuruluş arasındaki anlaşmazlık durumlarda, Alıcı Satıcı’nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve Satıcı’dan hiç bir şekilde bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.


Madde 8 – Cayma Hakkı
Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın teslim alındığı günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Ancak aşağıda belirtilen durumların varlığında Alıcı’nın cayma hakkı bulunmayacaktır.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


Madde 9 – Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.


Madde 10- Delil
Satıcı ve Alıcı arasında KahramanKart’ın kullanımı, dolum işlemi ve bu işlemden kaynaklı ödemeler ile ilgili oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, Satıcı’nın ve kredi kartı ile ödeme işlemine aracılık yapan bankanın kayıtları esas alınacak ve bu kayıtlar HMK.’nun 193. maddesi gereği kesin delil olacaktır.


Madde 11 – Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme Alıcı
her tür şikâyet için Satıcı'ya bildirir. Şikayet için Satıcı’nın açık adres, telefon, ve varsa diğer iletişim bilgileri : E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. - Büyükdere Caddesi, No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok Zincirlikuyu / İstanbul – 0850 724 8050 – bilgi@KahramanKart.com.tr
Satıcının sorunu çözememesi halinde Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.


Madde 12- Sözleşme Süresi
12.1. İşbu sözleşme Alıcı ile Satıcı arasındaki sözleşme iptal edilmediği, devam ettiği sürece geçerli olmak üzere akdedilmiştir.
12.2. Sözleşme yürürlük süresince Satıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde veya makine ve teçhizatta ortaya çıkacak arızalar, grev, işi bırakma veya benzeri toplumsal olaylar nedeniyle yerine getirememesi veya ihbarname gönderilerek veya Satıcı internet sayfasından, Alıcının kayıt sırasında verdiği telefona/mail adresine bildirim ile duyuruda/bildirimde bulunarak uygulamaya son vermesi halinde Satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Ancak benzeri durumlar Alıcının sorumluluğunu etkilemeyecektir.
12.3. Alıcı, is bu sözleşmenin, KahramanKart’ın, ulasim hizmeti veren, kart aracılığıyla hizmet ya da mal sunan kişi yada kuruluşla anlaşmasının sona ermesi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, is bu sözleşmenin sona ereceğini kabul eder.


Madde 13 - Yürürlük
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.